Start of content

Fällande dom mot styrelseledamot i SD:s dotterbolag Samtid & Framtid AB

Hovrätten har idag dömt Martin Kinnunen, styrelseledamot i Sverigedemokraternas dotterbolag Samtid och Framtid AB till villkorlig dom och böter.

Därmed har Hovrätten ändrat Tingsrättens dom från tidigare i år. Kinnunen stod åtalad för bokföringsbrott av normalgraden.

- Domen motsvarar tre månaders fängelse. I och med Hovrättens dom idag har bägge personer från Samtid och Framtid AB som stod åtalade för bokföringsbrott funnits skyldiga, säger vice chefsåklagare Jakob Holmberg på Ekobrottsmyndigheten.

Vidare åläggs bolaget Samtid och Framtid AB en företagsbot om 300 000 kr. 

Bokföraren i Samtid och Framtid AB dömdes för bokföringsbrott i Tingsrätten tidigare i år till villkorlig dom och samhällstjänst.

Publicerat 2016-12-06. Uppdaterat 2016-12-06

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se