Start of content

Tillslag gällande skatteundandragande på 40 miljoner

I tisdags morse den 26 april gjorde Ekobrottsmyndigheten i Malmö ett tillslag på flera platser. Ingripande skedde efter en tids spaning riktad mot sex misstänkta personer, varav fem hittills har gripits.

Insatsen gällde personer som enligt utredningen har samverkat i syfte att undandra det allmänna stora skattebelopp i form av punktskatt på motorbränsle som införts från annat EU-land utan att punktskatten redovisats. Det totala skatteundandragandet misstänkts uppgå till omkring 40 miljoner kronor. Ärendet handlar även om grova penningtvättsbrott samt misstankar om brott mot drivmedelslagen, genom att motorbränsle har saluförts trots att bränslet inte uppfyller kraven för miljöklass 3.

 

Förundersökningsledaren kan i nuläget inte lämna någon mer information än att utredningen fortgår.

Publicerat 2016-04-28. Uppdaterat 2016-04-28

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se