Start of content

Tillslag mot bilskoleverksamhet i Värmland

Ekobrottskammaren i Linköping har idag genomfört en insats mot bilskoleverksamhet som bedrivs oredovisad och utan tillstånd i Värmland med omnejd.

Husrannsakningar har skett på flertalet platser, bland annat Karlstad och Karlskoga. Tre personer är gripna skäligen misstänkta för grovt bokföringsbrott eller medhjälp därtill. Inga fler gripanden väntas ske.

Syftet med insatsen är, förutom att få verksamheten att upphöra, att eftersöka räkenskapsmaterial och säkra bevisning mot de misstänkta.

Publicerat 2016-04-18. Uppdaterat 2016-04-18

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se