Start of content

Utredning med koppling till Swedbank läggs ned

Ekobrottsmyndighetens åklagare fattade igår beslut om att lägga ned ärendet med koppling till Swedbank. Förundersökningen som har rört en ledande befattningshavare vid Swedbank har avsett vissa transaktioner genomförda under 2013. Transaktionerna har ej avsett aktier i Swedbank, utan i ett annat svenskt bolag.


Förundersökningen som rörde misstänkt insiderbrott inleddes den 5 februari i år baserat på uppgifter som inkommit till Ekobrottsmyndigheten. Uppgifterna kom ursprungligen från Swedbank och översändes till Ekobrottsmyndigheten via Finansinspektionen, enligt gällande bestämmelser i Marknadsmissbrukslagen.

– Det är en mycket lägre tröskel för att inleda en förundersökning jämfört med vad som krävs för att väcka ett åtal och eftersom det fanns anledning att anta att brott hade begåtts så inleddes förundersökning helt i enlighet med regelverket, säger kammaråklagare Olof Kronlund vid finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.

Under förundersökningen har det inhämtats olika uppgifter och förhör har hållits med flera personer. Åklagaren fattar nu beslutet att på objektiva grunder lägga ned förundersökningen. Orsaken är att det inte går att bevisa att den utpekade personen innehaft insiderinformation gällande det aktuella bolaget när han genomförde köpen av aktier.  

– Min bedömning av de uppgifter som nu finns i utredningen är att de inte utgör konkret bevisning för att insiderbrott har begåtts, det vill säga det håller inte för ett åtal. Förundersökningen skall därmed läggas ned, säger kammaråklagare Olof Kronlund.

En konsekvens av att förundersökningen läggs ned är att sekretessen till skydd för enskilda personer i ärendet består. 

– I princip blir hela ärendet utom det allmänna diariebladet och själva nedläggningsbeslutet fortsatt hemligstämplat, förklarar Olof Kronlund.

 

 

 

 

Publicerat 2016-04-20. Uppdaterat 2016-04-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se