Start of content

Åtta personer åtalas för insiderbrott

Åtta personer åtalas idag vid Stockholms tingsrätt för grovt insiderbrott samt insiderbrott med koppling till Axis Communications AB och Transmode AB. Den åtalade handeln har omsatt cirka 4,3 miljoner kronor och vinsterna har uppgått till cirka två miljoner kronor, en olaglig vinst som åklagaren nu yrkar förverkad, vilket innebär att den ska tillfalla staten.

Åtalet rör köp av aktier och derivat vid tre olika tillfällen. Dels inför ett bud på Axis Communications AB i februari 2015, dels inför en delårsrapport i februari samt inför ett bud på Transmode AB i april 2015.

Den gemensamma nämnaren för bolagen, i vilka insiderhandeln enligt åklagaren har skett, är att båda anlitat samma konsultfirma, en finansiell rådgivare, vid buden. En tidigare anställd vid denna konsultfirma åtalas också för att ha förmått en släkting att handla aktier på insiderinformationen. Enligt åtalet har sedan insiderinformationen spridits vidare som ”ringar på vattnet” och flera har också handlat på informationen och därigenom gjort sig skyldiga till insiderbrott.

Under utredningen har flera personer kunnat avslöjas som inte hade rapporterats som misstänkta i den ursprungliga anmälan. Framförallt har man hittat den person som varit närmast insiderinformationen och arbetat som rådgivare till bolagen.

- Det anmärkningsvärda i detta ärende är att det har läckt från en professionell aktör som är inblandad i ett förvärv för att ge råd och där det är självklart att informationen är konfidentiell och viktigt, säger Pontus Hamilton, kammaråklagare vid finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.

Två av de åtta åtalade personer satt under utredningen häktade en period under sommaren 2015.

 

Publicerat 2016-05-02. Uppdaterat 2016-05-02

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se