Start of content

Ekobrottsmyndigheten på Almedalsveckan

Foto: Almedalen

Ekobrottsmyndigheten deltar i år i Almedalsveckan med en seminariedag tisdag den 5 juli. Temat för dagen är brottsförebyggande, och tre seminarier kommer att hållas under dagen:

  • Ekonomisk brottslighet i Sverige 2016 – Trender och gärningspersoner
  • Smutsiga manschetter - Hur förebygger vi finansmarknadsbrott?
  • Bitcoin - I anonymiteten gror kriminaliteten

Information om Ekobrottsmyndighetens seminarier

Våra experter och seminarieledare

Förutom vår egen dag medverkar vi som experter i andra seminarier arrangerade av olika samverkanspartners under måndagen, onsdagen och torsdagen.

Ekobrottsmyndigheten deltar bland annat i Byggbranschen i Samverkans (BBIS) seminarium för sund konkurrens den 4 juli.

Ekobrottsmyndigheten är medarrangör till en heldag med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Säkerhetspolisen och Brottsförebyggande rådet under rubriken Tillsammans för säkerhet, trygghet och demokrati. Heldagen äger rum den 7 juli.

Den 6 juli deltar vi dessutom i seminariet "Efter Panamaläckan - hur täpper vi till hålen och stoppar skattefusket?" Arrangerar gör EU-kommissionen och inbjudan till det seminariet finns att hämta på KPMG:s hemsida.

BBIS seminarium - Svårare att flyga under radarn - enig byggbransch laddar med tre lagar för sund konkurrens

Rättsväsendets dag - Tillsammans för säkerhet, trygghet och demokrati

Almedalsveckans webbplats

Publicerat 2016-05-25. Uppdaterat 2016-07-01

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se