Start of content

Tillslag gällande misstänkta ekobrott som handlar om storskalig smuggling av alkohol från Tyskland till Sverige

Ekobrottsmyndigheten genomförde måndagen den 23 maj, ett omfattande tillslag gällande storskalig smuggling av alkohol från Tyskland till Sverige.

Syftet med tillslaget var att hindra att illegal alkohol kommer in i Sverige via bussar och att störa fenomenet med frekvent illegal införsel av alkohol med bussar.

- Det här är ett av de största tillslagen i Ekobrottsmyndighetens historia och målet är att med nya metoder slå ut handeln med smuggelsprit. Mängderna alkohol som flödar in över gränsen från Tyskland är chockerande och vi talar om hiskeligt stora belopp i undandragna skatter, säger Helena Lundgren, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping.

Ekobrottsmyndigheten genomförde tillslaget tillsammans med Tullverket och Skatteverket.

- Det gemensamma arbetet med Tullen och Skatteverket har varit helt nödvändig för att mäkta med. Det går åt oerhört mycket resurser för att utreda den här typen av organiserad och extremt omfattande verksamhet, säger Helena Lundgren.

Tillslaget skedde på fyra olika platser: Göteborg, Karlstad, Köping och Helsingborg. Vid tillslaget la Ekobrottsmyndigheten beslag på en stor mängd alkohol och en buss.

19 personer sitter anhållna i arresten. Ytterligare nio personer frihetsberövades, men har försatts på fri fot. Brottsmisstankarna består främst i grov smuggling av alkohol, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.

Tillslaget i måndags har förberetts parallellt med annan verksamhet under några månader och utredningen går nu in i ett nytt omfattande skede. Utredningen beräknas inte vara färdig förrän en bra bit in på höstkanten.

Tillslaget är ett exempel på hur Ekobrottsmyndigheten samverkar med andra myndigheter för att stoppa den illegala alkoholinförseln.

Fakta:

Regeringsuppdrag om punktskattepliktiga varor

Ekobrottsmyndighetens uppdrag från riksdag och regering är att vi som myndighet har att genomföra regeringens politik. Regeringen ser allvarligt på undandragandet av punktskatter och har gett Tullverket i uppdrag att under 2016 tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket utreda frågan.

Uppdraget är att kartlägga hur arbetet med att förhindra illegal hantering av punktskattepliktiga varor bedrivs av myndigheterna, analysera hur samverkan kan förbättras och förslå eventuella ändringar i befintlig lagstiftning.

Vilka är punktskattepliktiga varor?

Alkohol, tobak och mineraloljeprodukter.

Publicerat 2016-05-25. Uppdaterat 2016-05-25

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se