Start of content

Effekter på ekobrottsligheten efter avskaffandet av revisionsplikten i mindre aktiebolag

Ekobrottsmyndigheten har granskat effekterna av den slopade revisionsplikten. En ny rapport visar att aktiebolag som avsagt sig revisor är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten har granskat 325 inkomna anmälningar där aktiebolag funnits med för att utvärdera om avskaffandet av revisionsplikten har inneburit några effekter på den ekonomiska brottsligheten.

Granskningen har visat att aktiebolag som avsagt sig revisor är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet. I närmare hälften av anmälningarna kan konstateras att planerad ekonomisk brottslighet förekommer. Mellan 80-85 % av alla nyregistrerade aktiebolag väljer idag bort revisor. Risken är större för att dessa bolag används som brottsverktyg då det saknas insyn vad gäller såväl verksamhet och vilka som sitter i styrelsen.

Effekter på den ekonomiska brottsligheten efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag (2016)

Publicerat 2016-06-14. Uppdaterat 2016-06-14

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se