Start of content

Med anledning av tingsrättens dom i det s.k. HQ-målet

Tingsrätten har i dag meddelat friande dom mot fyra tidigare företrädare för HQ AB och/eller dotterbolaget HQ Bank AB, samt mot bolagens ansvarige revisor.

Samtliga tilltalade har frikänts för svindleribrott och grovt bokföringsbrott. Då de tilltalade frikänts i sin helhet har även yrkandena om näringsförbud m.m. avslagits.

- Jag kan konstatera att tingsrätten har gjort en annan bedömning än vad jag har gjort. Jag ska nu sätta mig in i domen och har tre veckor på mig att besluta huruvida jag ska överklaga till hovrätten eller ej, säger chefsåklagare Martin Tidén.

Publicerat 2016-06-21. Uppdaterat 2016-06-21

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se