Start of content

Pressträff med anledning av tingsrättens dom rörande s.k. HQ-målet

Imorgon kl. 13.00 faller Stockholms tingsrätts dom mot fem tidigare ledande nyckelpersoner i HQ Bank AB samt HQ AB. Åtalspunkterna har för fyra av dem rört grovt svindleri. För tre av dem grovt bokföringsbrott samt för en av dem medhjälp till grovt svindleri. Åklagarna i målet har förutom fängelsestraff yrkat på näringsförbud samt förbud att lämna ekonomiskt biträde. 

Ekobrottsmyndigheten har utrett de misstankar om ekonomisk brottslighet som uppstod i samband med att HQ för snart sex år sedan förlorade sitt banktillstånd.

Vid en pressträff som äger rum imorgon på Ekobrottsmyndighetens huvudkontor kommer journalister ges möjlighet att få chefsåklagare Martin Tidéns kommentarer kring domen samt möjlighet att genomföra kortare intervju.

Anmälan sker senast kl. 12.00 den 21 juni via e-mail till pressEBM@ekobrottsmyndigheten.se

Medverkande från Ekobrottsmyndigheten
Chefsåklagare Martin Tidén 

Tid: kl. 14.30 den 21 juni 2016

Plats:
Ekobrottsmyndighetens huvudkontor på Fleminggatan 14

Medtag presslegitimation

 

Välkomna! 

 

För ytterligare information:

Ekobrottsmyndighetens presstjänst
Tel: 070 - 250 44 29

Publicerat 2016-06-20. Uppdaterat 2016-06-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se