Start of content

Varning för kriminella som utger sig för att komma från Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens kontor i Göteborg har uppmärksammats på att det finns personer som använder sig av ett brottsupplägg där de utger sig för att komma från Ekobrottsmyndigheten.

Det handlar om en eller flera firmor som erbjuder fastighetsägare olika typer av svartjobb. När jobbet är utfört får fastighetsägaren påhälsning av en person som utger sig för att vara från Ekobrottsmyndigheten. Personen har visitkort och bär ofta en vapenattrapp. Personen hävdar att svartjobbet utreds av Ekobrottsmyndigheten, men om man betalar personen en summa pengar läggs utredningen ner.

Vid tveksamhet eller misstankar, kontakta Ekobrottsmyndigheten direkt.

Publicerat 2016-06-30. Uppdaterat 2016-06-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se