Start of content

EBM:s replik i DN Debatt - ”Felaktig utgångspunkt för resonemanget”

I en artikel på DN Debatt (26/7) anför Laila Freivalds och Erik Nerep att det finns ”Allvarliga brister i kompetens på Ekobrottsmyndigheten”.

Kritiken tar sin utgångspunkt i två stora ärenden som, enligt författarna, visar att det finns allvarliga brister i arbetsmetoderna vid Ekobrottsmyndigheten.

Författarna är välrenommerade företrädare för politik och näringsliv samt vetenskaplig expertis. Allmänheten sätter ofta hög tilltro till experter. Det är därför viktigt att framhålla att det är frågan om en partsinlaga då både Freivalds och Nerep på olika sätt har engagemang i processen.

Utgångspunkten för deras resonemang är dessutom felaktig, eftersom det delvis grundas på det så kallade Skandiamålet, som inte handlagts vid Ekobrottsmyndigheten utan av Åklagarmyndigheten. Slutligen kan författarnas faktiska kunskaper om myndighetens arbetsmetoder ifrågasättas. Såvitt känt har ingen av författarna besökt Ekobrottsmyndigheten eller ställt frågor för att få kunskap om de arbetsmetoder som används vid myndigheten. 

Svåra och komplexa utredningar är en utmaning för rättsväsendet. Utredningar om ekonomisk brottslighet är ofta komplexa och tar därför tid. Många gånger är tid en förutsättning för att i en utredning kunna vända på alla stenar och få svar på nödvändiga frågor. Tid är en förutsättning för att åklagaren objektivt ska kunna bedöma samtliga omständigheter i målet, både sådana som talar för och emot misstänktas skuld. Tid är en förutsättning för att ”bottna” i komplexa ärenden. Tid är slutligen nödvändig för att åklagaren utifrån tusentals sidor förundersökningsmaterial ska kunna göra bedömningen av om något – och i så fall vilket eller vilka – brott som har begåtts.

Kunskap tar tid att förvärva. Förmågan att kunna göra en vetenskapligt välgrundad bedömning i ett omfattande ärende på någon ”halvtimmes samtal” torde mycket få experter inom redovisningsområdet besitta. Utmaningen med experter och sakkunniga är att det ytterst sällan finns någon som sitter inne på den enda sanningen. Problemet med sakkunniga som under 1980- och 90-talen hade diametralt olika uppfattningar om barns tillförlitlighet i sexualbrottsmål visar med all önskvärd tydlighet hur svårt det är. Ytterst är det domstolen som måste ha tillräcklig kompetens att bedöma relevansen av experternas utlåtanden.

Ekobrottsmyndigheten är framgångsrik och hanterar ett antal stora mål per år. 2015 lagfördes närmare 2.000 personer, varav 160 personer i myndighetens mest komplexa ärenden. Myndigheten har utvecklat – och utvecklar kontinuerligt – sina arbetsmetoder, inte minst inom finansmarknadsområdet. Den för några år sedan gällande trenden med ogillade domar i insidermål har till exempel vänts och 2015 ledde samtliga åtal för insiderbrott till fällande domar.

Precis som i andra omfattande mål kommer Ekobrottsmyndigheten att göra en utvärdering av HQ-ärendet. Mot bakgrund av utvärderingen och dess slutsatser tar myndigheten ställning till om arbetsmetoder eller annat behöver förändras.

//Lena Lindgren Schelin, chefsjurist, tf generaldirektör och Fredrik Jonasson, överåklagare

 

Publicerat 2016-07-27. Uppdaterat 2016-07-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se