Start of content

Fängelsestraff för grova skattebrott och grova bokföringsbrott avseende dieselhandel

Stockholms tingsrätt har den 1 juli meddelat dom i mål nr: B 10364-15. Huvudmannen har dömts till sex års fängelse för grova skattebrott och grova bokföringsbrott gällande dieselhandel. Skatteundandragandet är på ca 25 miljoner kronor avseende punktskatter och moms.

Frågor om domen besvara av kammaråklagare Maria Häljebo- Kjellstrand, Ekobrottsmyndigheten i Stockholm på telefonnummer: 010-562 92 99.

Presstjänsten nås på 070-250 44 29

 

Fakta brottsrubriceringar

Skattebrott

Ett brott som innebär att någon medvetet lämnar en felaktig uppgift till skattemyndigheten, eller låter bli att lämna uppgifter om sina inkomster, vilket leder till att skatten blir för låg.

Bokföringsbrott

Ett brott som innebär att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen eller lämnar oriktiga uppgifter i bokföringen.

 

Publicerat 2016-07-05. Uppdaterat 2016-07-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se