Start of content

Domen i det s.k. HQ-målet överklagas inte

Chefsåklagare Martin Tidén vid Ekobrottsmyndigheten har idag lämnat beskedet att han inte kommer att överklaga tingsrättens dom i det så kallade HQ-målet.

– Jag kan inte förvänta mig en fällande dom i hovrätten och har därför beslutat mig för att inte överklaga tingsrättens dom, säger chefsåklagare Martin Tidén.

Den 21 juni meddelade Stockholms tingsrätt dom i målet mot fyra tidigare företrädare för HQ AB och/eller dotterbolaget HQ Bank AB, samt mot bolagens ansvarige revisor. Samtliga tilltalade frikändes. Domen vinner därmed laga kraft.

Publicerat 2016-07-11. Uppdaterat 2016-07-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se