Start of content

Bolagen som används för kreditbedrägerier

EBM:s kommentar till SR:s radioinslag 7/8 Brottslingar infiltrerar näringslivet - I lagens namn som handlar om kreditbedrägerier och svårigheter med brottsutredningar i samband med konkurser.

Problemet med att bolag utnyttjas för kreditbedrägerier har lyfts fram av Ekobrottsmyndigheten i flera olika sammanhang. I myndighetens senaste Lägesbild för 2016 ges exempel på hur bolag kan utnyttjas för kreditbedrägerier.

Inom myndigheten pågår idag ett projekt för att identifiera de bolag som används för sådan brottslig verksamhet. Fokus ligger på att identifiera och lagföra målvakter, möjliggörare men framförallt de faktiska företrädarna bakom brottsuppläggen.


Ekobrottsmyndigheten arbetar på flera sätt för att angripa brottsligheten och komma tillrätta med problemet, bland annat tillsammans med Skatteverket och Kronofogdemyndigheten för att kunna påskynda konkursförfarandet och därmed förbättra förutsättningarna för utredningarna och hitta de bakomliggande huvudmännen.

– Problemet som beskrivs i just det här radioinslaget handlar om att den misstänkte i det här fallet inte är företrädare för bolaget och därmed inte är omedelbart misstänkt. Kan man få fram uppgifter om den bakomliggande huvudmannen så kan en förundersökning också riktas mot denne, förklarar överåklagare Fredrik Jonasson.

Ekobrottsmyndigheten utreder misstänkt brottslighet baserat på egen underrättelseinformation samt på anmälningar från konkursförvaltare och Skatteverket.

– Ska man hitta de bakomliggande huvudmännen så måste man, om personerna inte förekommer i anmälningarna eller i de pågående förundersökningarna, göra detta genom underrättelsearbete, säger överåklagare Fredrik Jonasson.

Utmaningen är de ärenden där endast det konkursade bolaget utreds. Ibland lagförs målvakterna men det är svårare att komma åt huvudmännen bakom brottsupplägget. Det kan röra sig om välorganiserade upplägg där företag på ett systematiskt sätt används som brottsverktyg.  

Utöver en viktig samverkan mellan myndigheterna är det angeläget att ge myndigheter och kontrollinstanser utökade befogenheter att agera mot ekonomisk brottslighet genom att försvåra användandet av företag som brottsverktyg.  Det behöver till exempel bli enklare för myndigheter att dela information och att avregistrera ledamöter samt bolag som har registrerats på felaktiga grunder.

– Detta är en av våra slutsatser som vi tar upp i den lägesbild som vi presenterade i juli i år, säger överåklagare Fredrik Jonasson.

Ekobrottsmyndigheten har sedan lång tid tillbaka ett väl fungerande samarbete med Sveriges konkursförvaltare med syfte att bekämpa av konkursrelaterad brottslighet. Denna samverkan, som bland annat omfattar att förbättra rutiner och kvalitetssäkring, är också en viktig del i arbetet med att angripa brottsligheten. 

Publicerat 2016-08-09. Uppdaterat 2016-08-09

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se