Start of content

Nyheter

Pressmeddelande Tips om ekobrott ökar i kvalitet och antal

Ekobrottsmyndighetens tipsfunktion, som upprättades vid halvårsskiftet 2011, har sedan start visat sig öka stadigt med antal inkomna tips. Redan i september 2013 hade myndigheten mottagit fler tips om ekobrott från allmänheten än under hela år 2012.
 

Pressmeddelande Förundersökning inledd kring JB-koncernen

Ekobrottsmyndigheten bekräftar att man har inlett förundersökning med anledning av anmälan rörande turerna kring JB-koncernen. Orsak är att det finns skäl att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats, inte mot en viss person utan mot en händelse, meddelar åklagaren Robert Engstedt.
 

Pressmeddelande Frågor och svar om resning och skattetillägg

Med anledning av att riksåklagaren påbörjat arbetet med resningsärenden i de skattemål som handlar om dubbelbestraffning finns nu en sida med frågor och svar om vad som gäller i dessa ärenden.
 

Pressmeddelande Effekter av Högsta domstolens beslut om förbud mot dubbelbestraffning

Tisdagen den 16 juli meddelade Högsta domstolen ett beslut i ett resningsärende och angav i beslutet riktlinjer för under vilka förhållanden resning kan komma i fråga på grund av förbudet mot dubbelbestraffning enligt europarätten.
 

Pressmeddelande Kommentar till Högsta domstolens beslut om dubbelbestraffning

Högsta domstolen har i dag – med stöd av Europakonventionen och de regler som gäller för resning – beslutat att hovrätten på nytt ska ta upp ett tidigare avgjort mål om skattebrott eftersom den dömde också fått skattetillägg för samma oriktiga uppgift som brottmålet avsåg.
 

Pressmeddelande Förstärkning inför avgörande om dubbelbestraffningsförbudet

Den 11 juni i år fastslog Högsta domstolen att det svenska systemet med skattetillägg och åtal för skattebrott strider mot dubbelbestraffningsförbudet i europarätten. Riksåklagaren har i ett resningsärende motsatt sig att beslutet ska få en retroaktiv verkan. Högsta domstolens avgörande i det ärendet väntas imorgon, tisdagen den 16 juli. Under tiden ärendet handlagts i Högsta domstolen har domstolen meddelat inhibition avseende verkställigheten i detta och i ett tiotal andra resningsärenden. Mo...
 

Pressmeddelande Första dagen för nya Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsbekämpningen i Sverige har tidigare hanterats av flera olika myndigheter. Från och med idag den 1 juli, kommer ansvaret att ligga på en och samma myndighet med bland annat åklagare, poliser och revisorer under ett och samma tak. Den nya myndigheten kommer att gagna alla, menar Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Fröjelin.
 

Pressmeddelande Villkorlig dom och dagsböter för Jan Emanuel Johansson

Jan Emanuel Johansson (S) dömdes i dag av Gotlands tingsrätt till 180 dagsböter á 750 kr och villkorlig dom för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Domen avser den verksamhet som Jan Emanuel har drivit på Gotland, en vårdkoncern med behandlingshem för ungdomar.
 

Pressmeddelande Tidigare chefer i Panaxia åtalas för grova brott

Åtalet bygger på de anmälningar som Panaxia lämnade till Ekobrottsmyndigheten förra året. Tidigare i våras åtalades samma personer för grovt bokföringsbrott på nio olika punkter.
 

Pressmeddelande Åtal mot fyra personer i SSAB

Idag väcks åtal vid Falu tingsrätt gällande fyra personer med koppling till börsnoterade SSAB. För två av dem gäller åtalet grovt insiderbrott. Åtalet avser handel med finansiella instrument avseende SSAB. Tre av de åtalade har varit anställda på SSAB EMEA AB i Borlänge.
 

Pressmeddelande Pressmeddelande gemensamt från Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten

Med anledning av HD:s beslut om skattetillägg och skattebrott har företrädare för de tre myndigheterna i dag diskuterat den uppkomna situationen och kommer att ha en fortsatt dialog om detta.
 

Pressmeddelande Dom i insiderhärva

En 37-årig man, anställd i ett bolag noterat på Nasdaq OMX i Stockholm, dömdes den 4 juni av Uppsala tingsrätt för insiderbrott. Han dömdes för att han, genom annan, sålt hela sitt innehav av aktier i bolaget omedelbart efter att vd:n informerat de anställda om bolagets akut svåra ekonomiska situation. På eftermiddagen gick bolaget ut med ett pressmeddelande om att en nyemission skulle genomföras, varpå aktiekursen sjönk med drygt 20 procent.
 

Pressmeddelande Dom i svartkontraktshärva

Göteborgs tingsrätt meddelade dom den 24 maj i Göteborgs första rättegång om försäljning av hyreskontrakt. Två män hade under 3-4 års tid sålt kontrakt till några av Göteborgs mest exklusiva adresser i centrala Göteborg. Männen dömdes av Göteborgs tingsrätt till fängelse samt näringsförbud.
 

Pressmeddelande Fängelse i Fly Me-rättegång

Tre personer åtalades för grova ekobrott, men friades helt av Göteborgs tingsrätt i juni 2011. Idag ändrar Hovrätten tingsrättens dom på så sätt att hovrätten dömer två av personerna för grovt bokföringsbrott med påföljden 6 månaders fängelse.
 

Pressmeddelande Tredje misstänkt i SAAB-ärendet frisläppt

I går klockan 16.30 försattes den tredje personen ur SAAB:s tidigare ledning som suttit häktad på fri fot.
 

Pressmeddelande Personer ur SAAB:s tidigare ledning på fri fot

Två av de tre personer som häktats i SAAB-ärendet försattes på fri fot i dag kl. 15.10.
 

Pressmeddelande Tre anhållna från SAAB:s tidigare ledning

Tre personer i SAAB:s tidigare ledning är för närvarande anhållna . Misstankarna rör grovt försvårande av skattekontroll i Trollhättan under åren 2010-2011.
 

Pressmeddelande Häktning i ärende med koppling till Johnson-koncernen

En person med koppling till Antonia Ax:son Johnson-koncernen är häktad för trolöshet mot huvudman alternativt grov förskingring. Anmälan kom in till Ekobrottsmyndigheten från Johnson-koncernen den 21 februari i år och utredning pågår just nu.
 

Pressmeddelande Dom i omfattande karusellhandel

Svenska aktiebolag användes för att lura ett annat EU-land. Syftet med företagens verksamhet var att lura den danska staten på mervärdesskatt. De två personerna i Skåneregionen åtalades förra året för grova bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.
 

Pressmeddelande Krögare och kassaregistertillverkare dömda i Svea hovrätt

En 40-årig man, som drivit krog på Gotland, dömdes i förra veckan i Svea hovrätt till sex månaders fängelse och näringsförbud i tre år. Ytterligare en person, en 60-årig man, dömdes i samma ärende för medhjälp till grovt bokföringsbrott och fick villkorlig dom samt 100 timmars samhällstjänst.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se