Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Webbinarium: Skydda ditt företag mot oseriösa aktörer

Nyheter

Välkommen på webbinarium om hur du som företagare kan skydda dig och din verksamhet från att hamna i samröre med fel samarbetspartners, delägare, kunder, hyresgäster eller leverantörer.

Det fanns en tid när en kofot räckte som brottsverktyg. För många av dagens kriminella personer är det i stället ett företag och förmågan att fylla i snåriga blanketter som möjliggör brott. Företag och dess ägare har därför kommit att bli offer för den organiserade brottsligheten.

Organiserad brottslighet är ett samlingsnamn för brottslighet där minst två personer varaktigt över tid begår allvarliga brott i samarbete, i syfte att uppnå ekonomisk vinst eller skaffa sig makt. Organiserad brottslighet finns mitt ibland oss: svartarbete, människohandel, skattebrott, kapning av bolag och identiteter, infiltration av företag och bedrägerier.

Grov organiserad brottslighet är inget nytt fenomen, men brottsligheten blir alltmer omfattande och komplex. Bland annat har internationaliseringen fört in nya typer av brottslighet och kombinationer av olika sorters brott.

Syftet med webbinariet den 21 januari är att medvetandegöra dig som företagare om hur den organiserade brottsligheten breder ut sig i Sverige, vilka risker du kan stå inför i din vardag och framförallt ge dig verktyg för att skydda dig och din verksamhet från att hamna i samröre med fel samarbetspartners, delägare, kunder, hyresgäster eller leverantörer.


Bild: Istock

Publicerat 2022-01-11. Uppdaterat 2023-06-27.