Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Stort intresse när Justitieutskottet besökte EBM

Nyheter

Genomgång av ett åtal kopplat till den statliga lönegarantin och arbetet som it-forensiker. Det var delar av programmet när Justitieutskottet i veckan besökte Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Intresset för EBM:s verksamhet var stort och frågorna många.

Anna Lundström, brottsförebyggande specialist och Erik Wendeby, åklagare, berättade om ett av våra ärenden. Med på bilden är också Jonas Svanfeldt, kammarchef.

EBM behövs för att tillförsäkra näringslivet en sund marknad med seriösa näringsidkare som fredas från otillbörlig konkurrens från kriminella.  EBM behövs även för att värna rättsstaten och välfärden och motverka den organiserade grova ekonomiska brottsligheten som angriper Sveriges och EU:s offentliga finanser. Det sa generaldirektör Monica Rodrigo i sin inledning under Justitieutskottets besök. Hon fortsatte med att ge en bild av myndighetens tre verksamhetsområden och hur arbetet bedrivs. Vikten av myndighetssamverkan, kompetensöverföring och teamarbetet var andra delar som lyftes, liksom myndighetens utmaningar – en organiserad grov ekonomisk brottslighet som är nationell, internationell och digital.

– Vårt välfärdssystem har blivit måltavla för den grova organiserade brottsligheten. Vi möter brottsupplägg som är planerade, långsiktiga och komplexa, sa Monica Rodrigo.

Inblick i våra expertroller

Därefter fick Justitieutskottet en genomgång av ett EBM-ärende där mer än 40 personer dömdes för ekonomisk brottslighet kopplat till den statliga lönegarantin. Ärendet belystes från olika perspektiv genom åklagare Erik Wendeby, en utredningsanalytiker vid en av EBM:s polisoperativa enheter och brottsförebyggande specialisten Anna Lundström. Programmet fortsatte med en inblick i en av myndighetens expertroller då Gabriel Ochirosi berättade om arbetet som IT-forensiker.

Många frågor

Vid den avslutande frågestunden var en av frågorna från utskottet hur EBM ser på förslaget att myndigheten ska utreda bidragsbrotten framöver. Beskedet var att EBM är positiva till det under förutsättning att myndigheten får de resurser som krävs. På en fråga om vilket samarbete EBM har med Bolagsverket tydliggjordes att de numera kan skicka in anmälningar till EBM digitalt när de misstänker att ett bolag används som brottsverktyg, samt att EBM gärna ser att Bolagsverket får ett utökat uppdrag att kunna kontrollera felaktigheter i årsredovisningar.

Publicerat 2023-02-16.