Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Åklagare väcker talan om företagsbot mot advokatbyrå

Pressmeddelanden

I tre år i rad har en advokat i rollen som likvidator varit sen med att upprätta årsredovisning för ett bolag. Därför har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm nu väckt talan om företagsbot mot den advokatbyrå i Stockholm där advokaten är verksam. Advokaten är sedan tidigare även åtalad för bokföringsbrott.

Byrån har i sin verksamhet advokater som bland annat åtagit sig uppdrag som likvidatorer. Åtal för misstänkt bokföringsbrott har väckts för de två senaste tillfällena då likvidatorn var 14 respektive drygt fem månader sen med att upprätta årsredovisning för det aktuella bolaget. Åtalet mot advokaten väcktes redan i juli 2021, men nu väcks även talan om företagsbot mot advokatbyrån.

– En årsredovisning ska offentliggöras och är nödvändig för att bolagets ekonomiska resultat och ställning ska kunna bedömas. Den utgör en viktig del av bokföringen och har betydelse för många olika intressenter, till exempel bolagets ägare, handelspartners, kreditgivare med flera. Årsredovisningen är också avgörande för beslut om skatt, säger Andreas Bergman, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

– Eftersom jag anser att brotten har begåtts i advokatbyråns utövning av näringsverksamhet yrkar jag att tingsrätten ska besluta om en företagsbot om 250 000 kronor, säger Andreas Bergman.


* Talan är ett juridiskt begrepp för vad käranden yrkar vid domstol, en sammanfattning av vad stämningsansökan i målet innehåller. Kärande är den juridiska beteckningen på den person som väcker talan mot någon i domstol.

Publicerat 2022-09-06. Uppdaterat 2022-09-09.