Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Tillslag i ärende om misstänkt grov marknadsmanipulation

Pressmeddelanden

Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare har i dagarna genomfört husrannsakningar och anhållit tre personer i södra Sverige som misstänks för grova marknadsmanipulationer genom så kallad ”pump and dump”. Under torsdag förmiddag den 3 juni valde åklagaren att försätta de misstänkta på fri fot. Brottsmisstankarna kvarstår.

Brottsmisstankarna består i att de misstänka har spridit haussande aktierekommendationer i inlägg på sociala medier, framför allt på Twitter. Därefter har de, i strid mot inläggens rekommendationer, sålt aktier i samband med den prisuppgång som skett. Inläggen har därmed inte motsvarat deras egentliga uppfattningar om aktierna utan har enbart syftat till att höja aktiekurserna, för att möjliggöra gynnsamma försäljningar.

Den misstänkta brottsligheten har skett vid ett stort antal tillfällen under 2020 och 2021, på samtliga svenska marknadsplatser och har genererat stora vinster till de misstänkta.

– Vi misstänker att det handlar om ett avancerat, mycket frekvent och organiserat upplägg, där sociala medier har använts för att vilseleda andra aktörer på värdepappersmarknaden och där ett flertal personer har tjänat pengar på detta. Avsiktligt vilseledande inlägg av detta slag riskerar att göra stor skada då investerare lockas att handla i värdepapper till fabricerat höga priser. I förlängningen riskerar det även att äventyra investerarnas förtroende för värdepappersmarknaden, säger Jonas Myrdal, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare.

Publicerat 2021-06-03. Uppdaterat 2021-06-10.