Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Tillslag mot olaglig tillverkning av vattenpipstobak i Jämtlands län

Pressmeddelanden

Under morgonen den 27 april genomförde Ekobrottsmyndigheten ett tillslag i ett ärende om misstänkta grova skattebrott genom olaglig tillverkning av vattenpipstobak. Två personer greps och cirka 250 kilo misstänkt vattenpipstobak beslagtogs. Den brottsliga verksamheten misstänks ha pågått under lång tid och uppskattas ha genererat cirka 2 miljoner kronor i skatteundandraganden.

Det var poliser från Ekobrottsmyndighetens enhet Umeå/Sundsvall som tillsammans med Polismyndighetens regionala insatsstyrka genomförde tillslaget i Östersund och Bräcke kommun. De personer som anhölls vid tillslaget har senare släppts. Brottsmisstankarna kvarstår.

– Det som händer nu är att ytterligare utredningsåtgärder ska genomföras, till exempel ska de beslag som gjorts vid tillslaget gås igenom och analyseras vidare. Av det som framgått i utredningen hittills verkar brottsligheten ha varit omfattande och systematisk, säger Minna Aspnäs, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå.

– Generellt är denna typ av brottslighet väldigt lukrativ samtidigt som de potentiella straffen är relativt låga, vilket gör det till en attraktiv brottstyp för kriminella. I många fall är produktionen och hanteringen av illegala tobaksprodukter storskalig och genererar miljontals kronor i brottsvinster. Det är en prioriterad brottstyp som Ekobrottsmyndigheten arbetar hårt för att motverka och lagföra säger kammaråklagare Minna Aspnäs.

Punktskattebrott uppgår till miljardbelopp i skattebortfall varje år i Sverige. Utöver tobak gäller punktskatter för en mängd olika varor som exempelvis alkohol och energivaror såsom olja.

– Att köpa olagligt tillverkad vattenpipstobak eller annan oskattad tobak kan verka harmlöst men det här är en viktig inkomstkälla för kriminella och den grova organiserade brottsligheten, säger Minna Aspnäs.

Publicerat 2022-05-06.