Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Dom i ärende om aktiefusk genom så kallad ”pump and dump”

Pressmeddelanden

I dag meddelar Stockholms tingsrätt dom i ett ärende om misstänkt grov marknadsmanipulation. Det misstänkta brottsupplägget har gått ut på att de två tilltalade vid ett stort antal tillfällen först köpt aktier för att sedan samma dag via en sluten grupp på chatt-appen Discord, spridit information till andra medlemmar i gruppen om aktierna och uppmanat till köp.

– Det blir en intressant dom ur flera aspekter. Dels är det första gången som en domstol i Sverige prövar aktiefusk som skett på Discord, det vill säga i en sluten chattgrupp, dels är det första gången som domstolen prövar om det är vilseledande att i en sådan grupp uppmana deltagare till köp av en viss aktie vid ett visst klockslag, säger Jan Leopoldson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare.

– Jag är också nyfiken på hur domstolen prövar frågan om antalet brott. Åtalet omfattar 26 brottstillfällen, men om domstolen kommer att bedöma detta som ett brott eller 26 separata brott är oklart, säger Jan Leopoldson.

Domen meddelas i dag den 13 februari klockan 11.00.

Publicerat 2023-02-13.