Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ekonomisk granskning för kommunala handläggare av serverings- och tobakstillstånd

Nyheter

Nu finns en ny vägledning i ekonomisk granskning som stöd för dig som arbetar med tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter.

Restaurangverksamheter och tobaksförsäljning är branscher där det förekommer ekonomisk brottslighet. Restauranger är en riskmiljö för arbetslivskriminalitet i form av till exempel svartarbete och utländsk arbetskraft utan tillstånd att arbeta i Sverige. Kommunerna har dock både möjlighet och skyldighet att stoppa kriminella aktörer genom att vidta administrativa åtgärder. Det menar Miia Vuolama, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten.

Miia Vuolama. Foto: Mikael Gustavsen

– På så sätt bidrar de också till att värna om den sunda konkurrensen mellan företagen, säger hon.

Höga krav

För att få tillstånd att servera alkohol eller sälja tobak måste sökanden uppfylla högt ställda krav på lämplighet vad gäller såväl personliga som ekonomiska förhållanden. Lämplighetsprövningen innebär bland annat att finansiering av restaurangköpet eller tobaksbutiken ska granskas. Detta kan upplevas som svårt av de kommunala handläggarna, och därför har en vägledning för den ekonomiska granskningen tagits fram, som tar avstamp från olika brottsmodus.

– Med vägledningen vill vi visa vad man kan upptäcka i sin granskning och hur man kan använda dessa uppgifter i sin handläggning, säger Miia Vuolama.

Tolkar svaren

De kommunala handläggarna har i sin prövning möjlighet att hämta uppgifter från bland annat Skatteverket, Polismyndigheten och Tullverket.

– Vägledningen går såväl igenom olika frågor som handläggarna kan ställa till myndigheterna, som hur uppgifterna kan tolkas, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket som är en av de huvudansvariga myndigheterna bakom den nya vägledningen.

Publicerat 2023-04-28.