Start of content

Motverka fusk i arbetslivet

Regeringen har gett Ekobrottsmyndigheten och sju andra myndigheter i uppdrag att ta fram gemensamma kontrollmetoder för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Anledningen till att myndigheterna ska samarbeta om kontroller handlar ytterst om att medborgarna ska känna tillit till den offentliga verksamheten. Brott mot regler får konsekvenser för många olika samhällsområden och därför får statens insatser mer effekt om berörda myndigheter samverkar. Samtidigt ställs myndigheterna inför allt mer komplexa problem som kräver nya arbetssätt.

Vilka myndigheter ingår i uppdraget?

Myndigheterna som fått regeringsuppdraget är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Det är Arbetsmiljöverket som samordnar uppdraget.

Myndigheterna ska bland annat

  • analysera hur de kan bidra i gemensamma kontroller utifrån sina uppdrag
  • utveckla gemensamma arbetssätt, rutiner och kontaktytor
  • ta fram system för att dela information.

Uppdraget gäller både för kontroller på nationell och regional nivå och omfattar såväl förarbete, själva kontrollen som efterarbete. Det pågår 2018–2020 och under perioden kommer myndigheterna också testa arbetssätten och göra gemensamma kontroller. Efter 2020 ska metoderna vara väl integrerade i myndigheternas verksamhet.

Läs mer om regeringsuppdraget här!

 

Publicerat 2019-09-09. Uppdaterat 2019-09-09

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Klarsignal logotyp
Klarsignal är ett projekt som handlar om att minska förekomsten av svartjobb inom de gröna näringarna.

Till webbplatsen klarsignal.se