Start of content

Stora framgångar i samarbetet mot organiserad brottslighet i Stockholm

Ett 40-tal personer dömdes nyligen för delaktighet i bedrägerier mot den statliga lönegarantin efter Ekobrottsmyndighetens utredning. För Kronofogden har 2020 varit ett rekordår när det gäller utmätta tillgångar. Detta är ett par av resultaten av 2020 års myndighetssamverkan mot den organiserade brottsligheten i Stockholm. Det framgångsrika samarbetet nådde sitt hittills högsta resultat under året.

13 myndigheter arbetar i satsningen som samordnas av Regionalt Underrättelsecentrum (RUC) i region Stockholm. Det gemensamma utfallet för 2020 blev sammanlagt 65 miljoner kronor.

– I det här arbetet fokuserar vi på att gå på pengarna. Flera av åtgärderna har riktats mot utsatta områden, brott inom företag eller föreningar, och inte minst mot våldsdrivande kriminella nätverk, säger Magnus Mowitz, tillförordnad chef på Underrättelseenheten Polisregion Stockholm.

13 miljoner kronor utmätta

Framgångarna speglas bland annat i Kronofogdens utmätningar. Bland de utmätta tillgångarna på 13 miljoner kronor finns bland annat vattenskotrar och exklusiva bilar. Det är det högsta belopp som drivits in från kriminella i regionen under loppet av ett år.

– Att komma åt kriminellas kontanter och värdesaker är helt avgörande när det gäller att motverka organiserad brottslighet. Utan samarbetet med andra myndigheter hade vi aldrig hittat de här tillgångarna, säger Linda Ståhlberg, sektionschef på specialverkställigheten på Kronofogden i Stockholm.

En betydande del av pengarna som Kronofogden utmäter går till att betala skadestånd till de kriminellas brottsoffer.

Domar för bedrägerier mot den statliga lönegarantin

Ett annat gott resultat av myndighetssamverkan är åtalet som Ekobrottsmyndigheten i Stockholm väckte hösten 2020. 41 personer dömdes av tingsrätten för delaktighet i ett omfattande bedrägeri mot den statliga lönegarantin, men även för penningtvättsbrott. Huvudmännen dömdes till fleråriga fängelsestraff och näringsförbud.

– Storskaliga bedrägerier av denna typ innebär att stora belopp från skattebetalarnas pengar har hamnat hos kriminella. Detta innebär ett hot mot det system som är avsett att skydda oss löntagare, säger Erik Wendeby, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Rapport med förslag på åtgärder

Ekobrottsmyndighetens förundersökning var en del av det myndighetsgemensamma arbetet, där samtidigt en strategisk rapport om bedrägerierna togs fram av RUC tillsammans med Skatteverket.

I rapporten presenteras förslag på åtgärder för att förebygga liknande bedrägerier.

Elena Wallin är underrättelsechef på Skatteverket:

– Bedrägerierna mot lönegarantin är systemhotande. Missbruket kostar staten miljonbelopp årligen, och pengar som skulle gå till människor som blivit av med sitt arbete hamnar i den organiserade brottslighetens fickor, säger hon.

Stoppade utbetalningar

För Arbetsförmedlingens del har myndighetssamverkan bland annat inneburit att myndigheten kunnat förhindra att aktivitetsstöd och a-kassa betalats ut på felaktiga grunder.

– Samverkan ger oss ökad kunskap om kriminellas tillvägagångsätt för att utnyttja systemen, säger Eva-Lena Edberg, chef för enheten Uppföljning och kontroll på Arbetsförmedlingen.

Strategisk rapport bedrägerier mot lönegarantin 201030

Om myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen. Arbetet samordnas regionalt i Stockholm av Regionalt Underrättelsecentrum (RUC) .

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ska ligga på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället. Sedan 2017 är särskilt utsatta områden prioriterade i myndighetsamverkan och då tillsammans med respektive lokalpolisområden. I Stockholm samarbetar myndigheterna särskilt med lokalpolisområdena Södertälje, Botkyrka och Järva.

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Publicerat 2021-02-10. Uppdaterat 2021-02-10

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se