Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Tingsrättens dom mot den före detta bank-vd:n överklagas

Pressmeddelanden

Chefsåklagare Thomas Langrot och vice chefsåklagare Ted Murelius har idag beslutat att överklaga Stockholms tingsrätts friande dom från den 25 januari i mål B 84-22.

– Efter att noga ha gått igenom tingsrättens dom kan vi konstatera att vi inte delar tingsrättens bedömningar och slutsatser. Idag har vi därför lämnat in ett överklagande där vi yrkar att Svea hovrätt, med ändring av tingsrättens dom, dömer den före detta bank-vd:n för grovt svindleri i första hand och grov marknadsmanipulation i andra hand, samt för obehörigt röjande av insiderinformation, allt i enlighet med åtalet från januari 2022, säger Thomas Langrot, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare.

För en utförlig sammanfattning av åklagarnas grunder för överklagandet hänvisas till överklagandet hos Stockholms tingsrätt, målnummer B 84-22.

Publicerat 2023-02-15.