Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Se EBM:s Almedalsseminarier

Nyheter

Den ekonomiska brottsligheten är den organiserade brottslighetens blodomlopp – och stärker parallella samhällsstrukturer. Det var temat för Ekobrottsmyndighetens två seminarier i Almedalen i år. Nu kan du se de textade seminarierna i efterhand.

Seminarium 1

Ekonomisk brottslighet – blodomloppet i den organiserade brottsligheten

Medverkande:

  • Sara Persson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
  • Jerker Asplund, vice chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten
  • Jale Poljarevius, underrättelsechef, Polismyndigheten
  • Louise Brown, antikorruptionsexpert, Advisense

Om seminariet:
På det första seminariet diskuterade vi hur den ekonomiska brottsligheten utgör blodomloppet i den organiserade brottsligheten. Hur går det till, vad blir konsekvenserna för samhället när den ekonomiska brottsligheten göder organiserad brottslighet och vad krävs för att stoppa utvecklingen?

Seminarium 2

Ekonomisk brottslighet stärker parallella samhällsstrukturer

Medverkande:

  • Pia Eriksson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
  • Tomas Andersson, kommissarie, Ekobrottsmyndigheten
  • Carina Gunnarson, docent statsvetenskap, Forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut
  • Ahn-Za Hagström, chef för Nationellt center för terrorhotbedömning, NCT, Säkerhetspolisen

Om seminariet:
På det andra seminariet pratade vi om hur samhället utmanas när parallella samhällsstrukturer skapas och vidmakthålls genom ekonomisk brottslighet. Vad får det för konsekvenser för den sunda konkurrensen, enskilda människor och vår demokrati?