Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

EBM i Almedalen

Nyheter

Den ekonomiska brottsligheten är den organiserade brottslighetens blodomlopp – och stärker parallella samhällsstrukturer. Det är temat för Ekobrottsmyndighetens två egna seminarier i Almedalen i år. Men vi medverkar också i flera andra arrangemang. Välkomna!

Ekobrottsmyndigheten anordnar två egna seminarier i år och är också inbjudna som paneldeltagare i andras arrangemang. Välkomna till flera spännande samtal om ekonomisk brottslighet, hur den slår mot samhället och vad vi kan göra åt den.

Seminarium 1

Ekonomisk brottslighet – blodomloppet i den organiserade brottsligheten

Ekonomisk brottslighet blir allt mer integrerad med den organiserade brottsligheten. Kriminella nätverk omsätter enorma summor pengar och genom att använda sig av bolag som brottsverktyg finansierar de sin brottsliga verksamhet, tvättar pengar, sprider riskerna och säkrar inflödet av brottsvinster.

I det här seminariet diskuterar vi hur den ekonomiska brottsligheten utgör blodomloppet i den organiserade brottsligheten. Hur går det till, vad blir konsekvenserna för samhället när den ekonomiska brottsligheten göder organiserad brottslighet och vad krävs för att stoppa utvecklingen?

Medverkande


  • Sara Persson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
  • Jerker Asplund, vice chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten
  • Jale Poljarevius, underrättelsechef, Polismyndigheten
  • Louise Brown, antikorruptionsexpert, Advisense

När?

Datum och tid: 25 juni, kl: 09:30 – 10.20

Var?

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”E31”

Webbsändning

Seminarium 2

Ekonomisk brottslighet stärker parallella samhällsstrukturer

Kriminella nätverk är framgångsrika i olika affärsverksamheter, ibland även inom välfärden, där de också ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. Brottsligheten bidrar till att skapa och vidmakthålla parallella samhällsstrukturer.

Genom att ta över välfärdsverksamheter som vård, skola och omsorg i vissa områden inbringar kriminella nätverk och våldsbejakande extremister stora summor pengar. Samtidigt byggs skuggsamhällen och parallella samhällsstrukturer upp där oseriösa aktörer utnyttjar människor för att begå skattebrott, bokföringsbrott och penningtvättsbrott. Inte sällan med hjälp av våld.

I det här seminariet pratar vi om hur samhället utmanas när parallella samhällsstrukturer skapas och vidmakthålls genom ekonomisk brottslighet. Vad får det för konsekvenser för den sunda konkurrensen, enskilda människor och vår demokrati?

Medverkande


  • Pia Eriksson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
  • Tomas Andersson, kommissarie, Ekobrottsmyndigheten
  • Carina Gunnarson, docent statsvetenskap, Forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut
  • Ahn-Za Hagström, chef för Nationellt center för terrorhotbedömning, NCT, Säkerhetspolisen

När?

Datum och tid: 27 juni, kl: 11:30 – 12:20

Var?

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”E31”

Webbsändning

Frågor?

Kontakta presstjänsten via mejl

Telefon: 010-562 96 41

Publicerat 2024-06-18. Uppdaterat 2024-06-25.