Start of content

Revision

Rapporter angående revisorers skyldigheter och verksamhet.

Revisorernas anmälningsskyldighet

(Brottsförebyggande rådet, 2004:4)
Rapporten är en utvärdering av den anmälningsskyldighet företagens externa revisorer har för misstänkta ekobrott som upptäcks i samband med revisionsuppdraget.

Revisorernas anmälningsskyldighet på Brå:s webbplats

Revisorn och den institutionaliserade misstron - professionaliseringen av svensk bolagsrevision

(Göteborgs universitetet, Socioligiska institutionen, Bengt Larsson, 2006)
Syftet är att beskriva professionalisering med utgångspunkt från förtroendeproblematiken, snarare än med utgångspunkt i makt- och konkurrensfrågor. Detta görs genom en begreppslig analys av tillit/förtroende, vilken tillämpas på professionaliseringen av den externa bolagsrevisionen i Sverige från 1800-talets slut och framåt.

Revisorn och den institutionaliserade misstron - professionaliseringen av svensk bolagsrevision

Auditor regulation and economic crime policy in Sweden

(Göteborgs universitetet, Socioligiska institutionen, Bengt Larsson, 2005. Accounting, organization and society 30; 127-144)
Denna uppsats analyserar den politiska och professionella striden om revisorernas brottkontrollerande ansvar i Sverige. Fokus ligger på diskursiva strategier betydande aktör-konstellationer under 1965 - 2000.

Auditor regulation and economic crime policy in Sweden 1965-2000

Patrolling the corporation – the auditors duty to report crime in Sweden

(Göteborgs universitetet, Socioligiska institutionen, Bengt Larsson 2005 , International Journal of the sociology and of law. 33 ;53 – 70)
Uppsatsen analyserar den skyldighet externa revisorer i svenska aktiebolag har att rapportera misstankar om brott till Åklagarmyndigheten.

Översikt av Patrolling the corporation - the auditors duty to report crime in Sweden

Publicerat 2010-08-23. Uppdaterat 2019-02-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar