Start of content

Arbeta hos oss

Datorarbetande

Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att uppnå goda verksamhetsresultat. På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi intensivt och strategiskt med att höja våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Du får en gedigen grundutbildning som kan kompletteras med spetsutbildningar utifrån dina behov.

Lediga tjänster

Se vårt kursutbud

Olika kompetenser ger en dynamisk arbetsplats

Ekonomisk brottslighet är ofta komplicerad och kräver flera olika kompetenser för att utredas framgångsrikt. Hos oss arbetar specialutbildade åklagare, poliser, revisorer, analytiker och andra specialister tillsammans i särskilda utredningsteam. Polisoperativa enheter stöttar med kriminalunderrättelsetjänst, spaning och hemliga tvångsmedel.

Ekoadministratörerna och övrig administrativ personal svarar för operativ och administrativ service.

Olika yrkeskategorier under samma tak ger förutsättningar för en dynamisk arbetsmiljö med effektiva ärendeprocesser. Detta är unikt och kärnan i EBM-modellen, som vi jobbar efter. 

Vi har ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag

Ekonomisk brottslighet drabbar både medborgare, företagare och samhället i stort Vi riktar i första hand in oss på den allvarligaste ekonomiska brottsligheten och samverkar allt mer med andra för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Särskild tyngd läggs på att utreda brott på finansmarknaderna och återföra vinster av brott.

Ekobrottsmyndighetens nya ledarkriterier ger tydliga ramar och ett stöd i vardagen

För att tydliggöra chefsuppdraget och de förväntningar som finns på chefsrollen har Ekobrottsmyndigheten tagit fram ledarkriterier. De ska fungera som ett underlag för att attrahera och rekrytera såväl chefer som medarbetare till myndigheten och användas i utvecklingen av chefs- och ledarskapet.

Förhoppningen är att chefer på alla nivåer inom myndigheten ska kunna hämta stöd och inspiration i ledarkriterierna i sitt dagliga ledarskap.

 

 

Publicerat 2010-05-18. Uppdaterat 2020-12-18

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar