Start of content

Arbeta hos oss

Datorarbetande

Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att uppnå goda verksamhetsresultat. På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi intensivt och strategiskt med att höja våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Du får en gedigen grundutbildning som kan kompletteras med spetsutbildningar utifrån dina behov.

Lediga tjänster

Se vårt kursutbud

Olika kompetenser ger en dynamisk arbetsplats

Ekonomisk brottslighet är ofta komplicerad och kräver flera olika kompetenser för att utredas framgångsrikt. Hos oss arbetar specialutbildade åklagare, poliser, revisorer, analytiker och andra specialister tillsammans i särskilda utredningsteam. Polisoperativa enheter stöttar med kriminalunderrättelsetjänst, spaning och hemliga tvångsmedel.

Ekoadministratörerna och övrig administrativ personal svarar för operativ och administrativ service.

Olika yrkeskategorier under samma tak ger förutsättningar för en dynamisk arbetsmiljö med effektiva ärendeprocesser. Detta är unikt och kärnan i EBM-modellen, som vi jobbar efter. 

Vi har ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag

Ekonomisk brottslighet drabbar både medborgare, företagare och samhället i stort Vi riktar i första hand in oss på den allvarligaste ekonomiska brottsligheten och samverkar allt mer med andra för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Särskild tyngd läggs på att utreda brott på finansmarknaderna och återföra vinster av brott.

 

 

 

Publicerat 2010-05-18. Uppdaterat 2020-05-22

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se